Pikler Emmi gondolkodásában és gyermekorvosi tevékenységében fontos szerepet játszott a testi és lelki egészség, az egészséges életmód és egészséges fejlődés harmóniája. Felismerte, hogy a gyermek a felnőtt szeretetteljes gondoskodását érezve képes a saját ritmusában, a saját próbálkozásain keresztül fejlődni, a világot megismerni.

Pikler pedagógia

Pikler Emmi gyermekorvos és követői által részletesen kidolgozott, a gyermek egyéni igényeit is figyelembe vevő és ehhez alkalmazkodó, a szabad játékon és mozgáson, valamint a tapintatos gondolkodáson alapuló egyedülálló csecsemő-és kisgyermeknevelési szemlélet.

Pikler szemlélet folyamatosan fejlődik, 70 éve alkalmazzák Magyarországon és szerte a világban.

Pikler Emmi pedagógiai rendszere sajátos bútorokat és mozgáseszközöket kínál a kisgyerekeknek, melyek egészen kicsi (6-12 hónapos) kortól kezdve használhatók, és a mozgásfejlődés valamennyi szintjéhez kínál újabb lehetőségeket.

Pikler eszközöket a gyerekek a felnőtt közvetlen beavatkozása nélkül használhatják. Szabadon mozoghatnak, egyéni ritmusukban fedezhetik fel a saját képességeiket, ha kellő fokozatossággal ismerkednek meg ezekkel az eszközökkel, és ha tapintatos felnőttek figyelmesen kísérik próbálkozásaikat.

Pikler pedagógia elvei alapján kialakított térben, a játszóhely padlózata kemény, így a gyerekek könnyebben tudnak megtámaszkodni, mozogni. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a mozgáseszközök elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy éles szélű vagy hegyes tárgy ne legyen a közelben. A mozgáseszközök használata akkor a leghatékonyabb, ha kisgyermekek mezítláb lehetnek, így közvetlenül érzékelhetik e felületeket, amin mozognak.

Close Menu
×